Манай хот болон орон нутгийн хүргэлтийн захиалга өнөөдрөөс буюу 2 сарын 7-р хаагдаж байна. Энэ өдрөөс хойш хийгдсэн захиалга 2 сарын 14-с хүргэгдэх болохыг мэдэгдэж байна.

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

Та бүтээгдэхүүний төлбөр + хүргэлтийн төлбөрөө 100% төлсөнөөр захиалга баталгаажна.

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Манай хот болон орон нутгийн хүргэлтийн захиалга өнөөдрөөс буюу 2 сарын 7-р хаагдаж байна. Энэ өдрөөс хойш хийгдсэн захиалга 2 сарын 14-с хүргэгдэх болохыг мэдэгдэж байна. 72 цагийн дотор худалдан авсан салбарт бүтээгдэхүүнээ хүлээлгэн өгнө. Бараа бүтээгдэхүүнийг буцаахад тухайн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний тооцооны хуудас буюу И-баримт үндэслэх ба бараа бүтээгдэхүүн нь дахин худалдаалах боломжтой байна.

see more

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл